Kala interim management
Kala training
Kala navigatie Homepage Training Contact Organisatieadvies


Interim Management

Visie
Uitgangspunt is uw strategie: die bepaalt het gewenste resultaat van de interim-opdracht.
Bij het uitvoeren van de opdracht gaat Kala uit van en benut de kracht en cultuur van uw organsiatie. Daarbij besteedt Kala veel aandacht aan communicatie, omdat veel veranderingen hun voorgenomen resultaten niet bereiken, omdat er te weinig aandacht is voor het informeren van stakeholders.
 
In welke situaties?
• het reorganiseren c.q. optimaliseren van een organisatie(onderdeel) en/of organisatieprocessen
• het ontwikkelen en/of implementeren van nieuwe organisatiestrategieën, -structuren of werkwijzen
• het bereiken van cultuurveranderingen, bijvoorbeeld van aanbod- naar een klantgericht
• het weer op de rails zetten van vastgelopen organisaties/afdelingen
• het implementeren van een nieuw geautomatiseerd systeem
• het tijdelijk vervangen van bestaand management
 
Aanpak
• een resultaatgerichte aanpak naar het afgesproken doel
• goede overdracht zodat uw organisatie na de opdracht verder kan op het ontwikkelde pad
• een integere houding
• een onafhankelijke opstelling
• transparantie over de ondernomen en te ondernemen acties en
• veel aandacht voor communicatie.
 
Voorbeeldprojecten
• professionalisering van een facilitaire afdeling
• invoeren van een nieuwe werkwijze binnen een afdeling van een ziekenhuis
• tijdelijk vervangen van de manager van een facilitaire afdeling bij zwangerschap
"Kala werkt zich snel in de materie, komt op korte termijn met een grondige analyse en een gerichte aanpak van de problematiek."
Peter Kamp, directeur Centramed
Kala interim management